ઘરગથ્થુ વૈદું

For gujjus…

બધા એ ઘર માં જરૂર વસાવવા જેવી આયુર્વેદિક ઘરગથથુ ઉપચાર ની બુક…

વાંચો ને વચાવો…

Haddhaiyaar..✍✍

ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

સાભાર શ્રી. ચિમન પટેલ ‘ચમન’

     ચિમન ભાઈએ આજે એક બહુ જ સરસ અને દરેકને કામમાં આવે તેવી, આયુર્વેદિક ઉપચારની સમજ અને માહિતી આપતી ઈ-બુક મોકલી છે……

vaidak મુખપૃષ્ઠના આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.